Subsidie praktijkgerichte programma's


Datum
t/m Plaats in agenda
Locatie
DUS-I
Doelgroep

Scholen die een aanvraag kunnen doen, zijn voormalige pilotscholen met een theoretische leerweg, en scholen van buiten de pilot met een gemengde of theoretische leerweg. Vso-scholen en vavo-scholen die gl en/of tl aanbieden, kunnen eveneens subsidie aanvragen.

Omschrijving

Vanaf 25 maart tot en met 22 april 2024 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor scholen die financiële ondersteuning willen bij het praktijkgerichte vak.

Meer informatie

Vanaf schooljaar 2024-2025 mag elke school met gl of tl het praktijkgerichte programma aanbieden. Vanaf dat schooljaar zal het wettelijk vastgelegd zijn als een examenvak. Het is dus ook mogelijk om het vak aan te bieden zonder subsidie.

Aanmelden

U kunt subsidie aanvragen via een speciale webpagina van DUS-I. Het aanvraagformulier vind je op deze webpagina .