Doorstroom naar het havo


Welke rol speelt het praktijkgericht programma in de doorstroom naar het havo?

Wanneer leerlingen na het vmbo doorstromen naar het havo, profiteren zij van de kennis en vaardigheden die ze geleerd hebben in het praktijkgericht programma. Jongeren leren in het praktijkgerichte programma hun algemene kennis toe te passen in de context van levensechte opdrachten.

Deze context doet een groter beroep op metacognitieve vaardigheden als plannen, organiseren en samenwerken. Vaardigheden die ook in de bovenbouw van het havo belangrijk zijn. Om deze reden krijgt het praktijkgericht programma eenzelfde status als ieder ander algemeen vormend vak binnen het doorstroomrecht naar het havo. Het doorstroomrecht naar het havo blijft dus gelijk: een leerling moet voor het doorstroomrecht naar het havo één extra algemeen vormend vak volgen boven op het regulier vakkenpakket in zowel de theoretische als de gemengde leerweg.