Bijscholing


Scholen kunnen zich ook voorbereiden op een praktijkgericht programma, bijvoorbeeld door deel te nemen aan scholing via bijscholing pgp. Heb je vragen over de conceptexamenprogramma’s voor de praktijkgerichte programma's voor de gemengde en theoretische leerweg? Mail dan naar vmbo@slo.nl

De invoering van een praktijkgericht programma vraagt nieuwe competenties, kennis en vaardigheden van docenten en leidinggevenden op scholen. Om alle scholen te ondersteunen bij de invoering van de praktijkgerichte programma’s is er een scholingsaanbod ontwikkeld.

Het scholingsaanbod bestaat uit basis- en verdiepingsmodules rond zes samenhangende thema’s die van belang zijn voor álle praktijkgerichte programma’s:

  1. Visie op het praktijkgericht programma
  2. Ontwikkelen van een onderwijsprogramma
  3. De (veranderende) rol van de docent
  4. LOB
  5. Evalueren (formatief) en examineren (summatief)
  6. Samenwerking/netwerken met het mbo en bedrijven/instellingen/overheden

Inschrijven voor de bijscholingsagenda?

De bijscholingen zijn voor zowel pilotscholen als niet-pilotscholen die het praktijkgericht programma extra curriculair willen invoeren. Naast het programma-overstijgende aanbod is er ook een programma-specifiek aanbod van D&P, E&O, IT, T&T en Z&W.

Ga naar www.bijscholingpgp.nl/nl voor de scholingsagenda en het inschrijven voor zowel de basis- als verdiepingsmodules. Regelmatig worden nieuwe data gepland. Is er nog geen datum gepland voor een scholing waar jij je voor wilt inschrijven? Geef jouw belangstelling dan per module aan. Bij voldoende belangstelling, wordt er een nieuwe uitvoeringsdatum gepland.

Vragen over bijscholing

Zijn er vragen over het scholingsaanbod en/of wil je een bepaalde leerbehoefte aangeven waarvoor nog geen scholingsaanbod is ontwikkeld? Laat het ons weten en neem contact op met info@bijscholingpgp.nl of kijk op www.bijscholingpgp.nl/nl.