Praktijkgericht programma

In het vmbo doet zich een nieuwe ontwikkeling voor: praktijkgerichte programma’s in de gemengde en/of theoretische leerweg (gl en tl), ook het praktijkgerichte vak genoemd. Vanaf schooljaar 2024-2025 mogen vmbo-scholen die dat willen, een of meer praktijkgericht programma’s aanbieden in de gl en tl.

Wat is het praktijkgericht programma?

Het is een vak waarin leerlingen praktische kennis en ervaring opdoen in verschillende onderdelen van de arbeidsmarkt of de samenleving. Leerlingen voeren praktische, levensechte opdrachten uit bij of voor opdrachtgevers (bedrijven en instellingen) binnen en buiten school. Hierdoor ervaren leerlingen hoe het eraan toe gaat in de praktijk.

Bekijk hier de animatie over het Praktijkgericht Programma

Docenten, leerlingen en ondernemers over het praktijkgerichte programma

Waarom een praktijkgericht programma?

Om leerlingen beter voor te bereiden op de overstap naar het vervolgonderwijs, krijgen scholen met een gl- en tl aanbod de mogelijkheid om een praktijkgericht vak aan het onderwijsprogramma toe te voegen. Praktijkgericht onderwijs zal naar verwachting een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de voorbereiding op de overgang naar het vervolgonderwijs. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die praktijkgericht onderwijs volgen gemotiveerder zijn en een beter beeld krijgen van de beroepsbeelden die ze in het vervolgonderwijs kunnen kiezen.  Ze leren daarbij de relatie te herkennen tussen theorie en praktijk. Leerlingen kunnen hierdoor ervaren waar ze goed en minder goed in zijn en een brede oriëntatie op de beroepenwereld meekrijgen. Door een praktische component in het onderwijsprogramma op te nemen, kunnen leerlingen verschillende beroepsbeelden ontwikkelen, en zich daardoor oriënteren op mogelijke vervolgopleidingen. Daarnaast kunnen ze hun eigen kwaliteiten, interesses en ambities (verder) ontwikkelen.

Voor het onderzoek, zie bijvoorbeeld: Kuijpers, M. (2008). Loopbaandialoog: over leren kiezen (en) leren praten. In M. Kuijpers & F. Meijers (eds.), Loopbaanleren, onderzoek en praktijk in het onderwijs (241-261). Antwerpen: Garant

Welk praktijkgericht programma past bij jullie school?

Er zijn dertien praktijkgerichte programma’s. Het overzicht van alle praktijkgerichte programma’s vind je hier. Informatie over de verschillende praktijkgerichte programma's,  examenprogramma's, bijscholing en de pilotscholen in jouw regio zijn verzameld op deze website.

Agenda

Er zijn geen evenementen gevonden in de geselecteerde periode. Houd onze website in de gaten. Zodra er meer bekend is over evenementen dan plaatsen we deze in de agenda.

Inspiratie?

Sinds 2020 wordt in een pilot gewerkt aan de praktijkgerichte programma’s. Hier vind je inspirerende ervaringen en informatie uit de praktijk.

Vragen?

Heb je vragen over de praktijkgerichte programma’s? Op deze pagina hebben we de veelgestelde vragen verzameld.