Praktijkgericht programmaBanner_5_tn

Wat is het praktijkgerichte programma?

Bij een praktijkgericht programma voeren leerlingen praktische, levensechte en realistische opdrachten uit bij of voor opdrachtgevers (bedrijven en instellingen) binnen en buiten school. Hierdoor ervaren leerlingen hoe het eraan toe gaat in de praktijk. Zo stellen ze bijvoorbeeld een duurzame menukaart op voor een restaurant of zoeken ze op verzoek van de gemeente een oplossing voor een druk kruispunt. Zij leren tijdens het praktijkgerichte programma ook bredere praktische vaardigheden, zoals samenwerken, presenteren, zelfstandig werken en plannen. Ze kunnen zich oriënteren op verschillende opleidingen en beroepen. Daarnaast staan vakspecifieke kennis en vaardigheden en loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) centraal.

Door vaker met deze vaardigheden aan de slag te gaan, doen leerlingen ervaringen op die de overstap naar een vervolgopleiding mbo of het havo vergemakkelijkt. De ontwikkeling van het praktijkgericht programma bevindt zich op dit moment nog in de pilotfase, maar vanaf schooljaar 2024-2025 kan elke school een praktijkgericht programma aanbieden.

Examenprogramma's (pilotfase)

Het examenprogramma van een praktijkgericht programma is handelingsgericht beschreven. Waarbij het programma is gericht op het actief uitvoeren van praktische en realistische opdrachten binnen en buiten de school; leerlingen doen. In alle gevallen is daarbij betrokkenheid van buiten de school vanuit het bedrijfsleven, instellingen, overheden en vervolgonderwijs. Om deze opdrachten te verwerven moeten scholen binnen hun regio nauw samenwerken met deze partijen.

De examenprogramma’s worden ontwikkeld in twee cohorten in een pilot en worden onderverdeeld in licentievrij en licentiegebonden. Een licentiegebonden programma kan alleen door scholen met een licentie worden aangeboden.

Overzicht praktijkgerichte programma's
Licentievrije programma's: Licentiegebonden programma's:
 • Dienstverlening & Producten (D&P)
 • Economie & Ondernemen (E&O)
 • Informatietechnologie (IT)
 • Technologie & Toepassing (T&T)
 • Techniek & Innovatief Vakmanschap (TIV)
 • Zorg & Welzijn (ZW)
 • Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)
 • Groen (G)
 • Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
 • Maritiem & Techniek (MaT)
 • Media, Vormgeving & ICT (MVI)
 • Mobiliteit & Transport (M&T)
 • Produceren, Installeren & Energie (PIE)

Lees meer over de opbouw van het examenprogramma. Een uitgebreid overzicht van de programma's staat op deze pagina. Heb je vragen over de examenprogramma’s voor de praktijkgerichte programma's? Mail dan naar vmbo@slo.nl

Pilotscholen

De pilot is in 2020 gestart. Op dit moment nemen 155 pilotscholen deel aan de Pilot praktijkgericht programma. In deze pilot proberen docenten met hun leerlingen, per school, één of meerdere praktijkgericht programma uit. De pilotscholen reflecteren op de programma’s en dragen suggesties aan voor verbetering.kaart

De scholenkaart geeft een overzicht van pilotscholen die deelnemen aan de pilot praktijkgericht programma.