Vragen


Heb je vragen over de praktijkgerichte programma’s? Op deze pagina hebben we de veelgestelde vragen verzameld. De vragen zijn gerubriceerd onder verschillende thema's. Staat je vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in of mail praktijkgerichteprogrammas@minocw.nl

Heb je een vraag en ben je een pilotschool? Kijk dan voor de veelgestelde vragen in de community.

In onderstaande vragen en antwoorden wordt de term praktijkgericht vak gehanteerd. Hoewel het ‘praktijkgerichte programma’ sinds de start van de pilot een ingeburgerde term geworden is, is het formeel en naar zijn aard een praktijkgericht vak. Praktijkgericht vak is ook de wettelijke terminologie in het Uitvoeringsbesluit WVO 2020. De term praktijkgericht programma wordt formeel enkel nog in de context van de gemengde leerweg gehanteerd. De term programma is namelijk passend bij de samenstelling van vakken in verschillende delen van het gl-curriculum, zoals het beroepsgericht programma. Om duidelijkheid te kunnen bieden, wordt in deze vraag en antwoord daarom een formeel onderscheid gemaakt tussen de term praktijkgericht vak en praktijkgerichte programma in het kader van de gl.

Algemene vragen

Beleid

Gemengde leerweg

Theoretische leerweg

Starten met een praktijkgericht vak

Afsluiting

Doorstroom

Samenwerking in de regio