Disclaimer


©praktijkgerichteprogrammas.nl. Alle rechten voorbehouden.

Mits de bron wordt vermeld, is het toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de uitgever informatie op deze website geheel of gedeeltelijk te kopiëren dan wel op andere wijze te vermenigvuldigen, tenzij expliciet anders is aangegeven.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit praktijkgerichteprogrammas.nl iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden, prijs- en typefouten en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Aanvragen voor verdere informatie dienen te worden gericht aan:

info@praktijkgerichteprogrammas.nl

Bepaalde links in deze site leiden naar sites van derden waarover praktijkgerichteprogrammas.nl geen controle heeft. Praktijkgerichteprogrammas.nl waarborgt niet de juistheid en accuraatheid van de informatie vervat in die sites. Tevens impliceert praktijkgerichteprogrammas.nl geen goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, met betrekking tot de inhoud van deze sites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.