Examenprogramma's


Van de dertien programma’s mogen de zes licentievrije op elke school met een gl en/of een tl worden aangeboden. Zeven programma’s zijn licentiegebonden en mogen enkel worden aangeboden door scholen die voor het gelijknamige profiel een licentie hebben.

De docenten die dit licentiegebonden programma geven, moeten bevoegd zijn voor het gelijknamige profielvak. Dat is ook het uitgangspunt bij de licentievrije programma’s, maar omdat niet alle scholen docenten in dienst hebben met een bevoegdheid voor een profielvak, mag dit programma voorlopig ook gegeven worden door een docent die bevoegd is voor de bovenbouw van het vmbo en scholing heeft gevolgd die relevant is voor het geven van een praktijkgericht programma.

Opbouw examenprogramma's

Alle conceptexamenprogramma's zijn opgedeeld in zes domeinen:

Domein A – Praktijkgerichte vaardigheden

Domein B – Werken in opdracht van een externe opdrachtgever

Domein C – Loopbaanontwikkeling

Domein D - Werkvelden

Domein E - Programmaspecifieke kennis en vaardigheden

Domein F – Mondiale vraagstukken

Examenprogramma's

De examenprogramma's worden op dit moment beproefd en ontwikkeld in een pilot met 155 pilotscholen. In het voorjaar van 2024 zijn de examenprogramma's beschikbaar voor scholen die willen starten in het schooljaar 2024-2025. Hieronder een overzicht met de laatste versies (concept)examenprogramma's.

Dit zijn de (concept)examenprogramma's van de licentievrije programma's:

Dit zijn de (concept)examenprogramma's van de licentiegebonden programma's:

Een uitgebreid overzicht van de programma's staat op deze pagina.

Heb je vragen over de examenprogramma’s voor de praktijkgerichte programma's voor de gemengde en theoretische leerweg? Mail dan naar vmbo@slo.nl

Handreiking

Op de website van SLO vind je de handreiking van de verschillende praktijkgerichte programma’s. Doel van deze handreiking is om scholen voorbeelden te geven hoe een praktijkgericht programma ingevuld kan worden. De voorbeelden uit de handreiking (zoals een uitgewerkte levensechte opdracht, PTA, enz.) zijn gekoppeld aan een opdracht. Met deze opdracht worden docententeams uitgedaagd om na te denken over hoe zij kwaliteit zien om vervolgens zelf aan de slag te gaan met het inrichten van het praktijkgericht programma op basis van het examenprogramma.

Zie: handreiking praktijkgericht programma

Bijscholing

De invoering van een praktijkgericht programma vraagt nieuwe competenties, kennis en vaardigheden van docenten en leidinggevenden op scholen. Om alle scholen te ondersteunen bij de invoering van de praktijkgerichte programma’s is er een scholingsaanbod ontwikkeld.

Zie: bijscholing vmbo


Praktijkgericht programma