Bekostiging


Welke bekostiging krijgen scholen voor het aanbieden van het praktijkgerichte programma?

Het is bekend dat aan het aanbieden van een examenvak als het pgp extra kosten verbonden zijn. Om scholen tegemoet te komen, is het streven om in 2024 een subsidieregeling beschikbaar te stellen. Deze regeling zal waarschijnlijk bestaan uit twee delen: een subsidiebedrag om scholen te helpen bij de investeringen die benodigd zijn voor het pgp, en een subsidiebedrag om scholen tegemoet te komen in de opstartkosten.

Het pgp heeft een aantal elementen waardoor het verschilt van andere avo-vakken. Zo is het bijvoorbeeld verplicht om partijen van buiten de school te betrekken bij de opdrachten die de leerlingen uitvoeren. Daarnaast wordt er van docenten verwacht dat ze de leerlingen op een andere manier begeleiden bij het uitvoeren van deze opdrachten dan bij een theoretisch vak. Dit vergt een andere manier van werken en hiervoor zullen de scholen en docenten voorbereidingstijd en ontwerptijd nodig hebben. Daarvoor is de eerste deel van de subsidie bedoeld. Bovendien zal het nodig zijn om materialen aan te schaffen of ruimtes aan te passen om het praktijkgerichte programma te kunnen uitvoeren. Daarvoor is het tweede deel van de subsidie bedoeld.