Een praktijkgericht programma, dat willen we op de havo ook


Als het aan het Havoplatform ligt, krijgt de ontwikkeling van een praktijkgericht programma navolging op de havo. Marc Janssen van het Havoplatform: ‘Het zou echt recht doen aan de havoleerling.’

Al die ontwikkelingen op het vmbo, hoe wordt daar eigenlijk vanuit de andere schoolsoorten naar gekeken? Met betrokkenheid, belangstelling
en soms een tikje afgunst. In elk
geval vanuit het Havoplatform, de belangenbehartiger voor havoscholen. Vicevoorzitter Marc Janssen vindt het praktijkgerichte programma inspirerend; ‘zo’n praktijkvak willen we op de havo ook!’