Vmbo Dienstverlening & Producten zet vol in op de praktijk


“Het praktijkgericht programma is een geweldige kans voor leerlingen van het huidige vmbo GL en TL. Ze kunnen zich breed oriënteren op een toekomstige loopbaan en daarbij praktijkervaringen opdoen met opdrachten van externe opdrachtgevers, zoals bedrijven, instellingen en organisaties uit de omgeving van de school”, vindt Barbera Wiersma, directeur van het Platform vmbo Dienstverlening en Producten.

Vanaf 2024 is het mogelijk om een praktijkgericht programma in de bovenbouw van de GL en TL aan te bieden. Alle leerlingen volgen dan naast algemeen vormende vakken een praktijkgericht programma. Op dit moment wordt gewerkt aan de ontwikkeling en invulling van verschil- lende praktijkgerichte programma’s.

In de aanloop hiernaartoe ondersteunt het Platform vmbo Dienstverlening en Producten (D&P) vmbo-docenten, schoolleiders en directies van de bij deze netwerkorganisatie aangesloten scholen om invulling te geven aan het praktijkgericht programma D&P. Vmbo BB, KB en GL kennen tien profielen, vmbo TL heeft vier profielen. Ongeveer dertig procent van de vmbo-leerlin- gen, ruim 30.000 leerlingen, volgt het profiel D&P. “Sommige leerlingen weten al op jonge leeftijd wat ze willen worden, maar veel van hen ook niet”, legt Barbera uit.