Internetconsultatie praktijkgerichte programma’s geopend


Sinds kort is de internetconsultatie over de praktijkgerichte programma’s geopend. Dit betekent dat u uw mening kunt geven over het vastleggen van de praktijkgerichte programma’s in de wet. Iedereen wordt uitgenodigd om hierop te reageren.

U vindt de link naar de internetconsultatie hier: Overheid.nl | Consultatie Besluit praktijkgerichte vakken vmbo gl en tl (internetconsultatie.nl).

Een internetconsultatie is een vast onderdeel van een AMvB-traject: een proces dat in dit geval het vrijwillig aanbieden van het praktijkgericht programma wettelijk regelt. De internetconsultatie over de praktijkgerichte programma’s duurt tot en met 6 november 2023. Uw reactie wordt meegenomen in de verdere beslissingen in het AMvB-traject.