Lancering website praktijkgerichte programma's


Vandaag werd tijdens de landelijke bijeenkomst voor pilotscholen in het Beatrix Theater in Utrecht de website praktijkgerichteprogrammas.nl gelanceerd door minister Wiersma. Op deze website vinden onderwijs, leerlingen, bedrijven en instellingen de komende tijd meer informatie over dit nieuwe vak. Vanaf schooljaar 2024-2025 mogen vmbo-scholen die dat willen, een of meer praktijkgericht programma’s aanbieden in de gl en tl.

Wat biedt de website praktijkgerichteprogrammas.nl?

De informatie die eerst op de website nieuweleerweg.nl stond is overgeplaatst naar de website praktijkgerichteprogrammas.nl en aangevuld met veel nieuwe informatie. Er zijn bijvoorbeeld specifieke doelgroepenpagina’s met informatie voor scholen en docenten, leerlingen en ouders, vervolgonderwijs en het bedrijfsleven. Zo kunnen bezoekers snel en makkelijk informatie vinden die alleen voor hen van toepassing is.

Wat is een praktijkgericht programma?

Het praktijkgerichte programma is een vak waarin leerlingen in het derde en vierde leerjaar praktische kennis en ervaring opdoen in verschillende onderdelen van de arbeidsmarkt of de samenleving. Leerlingen voeren praktische, levensechte en realistische opdrachten uit bij of voor opdrachtgevers (bedrijven en instellingen) binnen en buiten school. Ze kunnen zich oriënteren op verschillende opleidingen en beroepen. Daarnaast staan vakspecifieke kennis en vaardigheden en loopbaanoriëntatie en  -begeleiding (LOB) centraal.

Waarom praktijkgerichte vakken?

Met het praktijkgerichte programma oriënteren vmbo-leerlingen in de gemengde en theoretische leerweg zich op hun toekomst. Zo worden ze goed voorbereid op zowel de keuze voor als de overstap naar het mbo en het havo. Door leerlingen in de gl en tl in aanraking te laten komen met een gevarieerd praktijkgericht programma, krijgen zij een beter beroepsbeeld waardoor zij naar verwachting een bewustere keuze voor het vervolgonderwijs kunnen maken.

Vrijwillig aanbieden

Vanaf 2024-2025 kunnen scholen vrijwillig praktijkgerichte programma’s  aanbieden als ze dat willen. Daarbij maken scholen een keuze uit één of meerdere programma’s. Wanneer scholen het praktijkgerichte programma in het onderwijsprogramma hebben opgenomen, is het aan de leerling om ook voor dit vak te kiezen. Ook voor de leerling is het praktijkgerichte vak dus geen verplicht vak, maar een keuzevak dat wordt afgesloten met een schoolexamen.

Op de hoogte

Via de website www.praktijkgerichteprogrammas.nl worden bezoekers op de hoogte gebracht van de praktijkgerichte programma’s. De website is nog volop in ontwikkeling. Met regelmatige updates wordt informatie met schoolleiders, docenten, leerlingen en ouders, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven gedeeld. Denk bijvoorbeeld aan nieuws, inspiratieartikelen, veelgestelde vragen, agenda voor interessante bijeenkomsten. Ook op de hoogte blijven? Word dan lid van de digitale nieuwsbrief.

Kijk voor meer informatie op www.praktijkgerichteprogrammas.nl