Minister geeft duidelijkheid over inrichting praktijkgericht programma gl/tl vanaf schooljaar 2024-2025


Alle scholen met een gemengde leerweg (gl) en/of een theoretische leerweg (tl) mogen vanaf schooljaar 2024-2025 een of meerdere van de dertien praktijkgerichte programma’s als examenvak aanbieden. De school bepaalt of zij het praktijkgericht programma zal aanbieden. Scholen kunnen straks dus kiezen: ze kunnen het huidige onderwijsprogramma blijven aanbieden, of het praktijkgerichte programma eraan toevoegen. Leerlingen kunnen een praktijkgericht programma kiezen dat door hun school wordt aangeboden. Dit schrijft Minister Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij een aantal voorgenomen besluiten over de invoer van de vrijwillige praktijkgerichte programma’s vanaf schooljaar 2024-2025 toelicht.

Huidige dertien programma’s ingevoerd

Van de dertien programma’s mogen de zeven licentievrije op elke school met een gl en/of een tl worden aangeboden. Zes programma’s zijn licentiegebonden en mogen enkel worden aangeboden door scholen die voor het gelijknamige profiel een licentie hebben. De docenten die dit licentiegebonden programma geven, moeten bevoegd zijn voor het gelijknamige profielvak. Dat is ook het uitgangspunt bij de licentievrije programma’s, maar omdat niet alle scholen docenten in dienst hebben met een bevoegdheid voor een profielvak, mag dit programma voorlopig ook gegeven worden door een docent die bevoegd is voor de bovenbouw van het vmbo en scholing heeft gevolgd die relevant is voor het geven van een praktijkgericht programma.

Het praktijkgerichte programma in de leerwegen

Voor zowel de gl als de tl geldt dat het praktijkgerichte programma een algemeen vormend (avo-)vak is dat leerlingen afsluiten met een schoolexamen. In de tl mogen scholen het programma aanbieden in het vrije deel. Het examenprogramma van de tl ziet er dan zo uit:

Examenprogramma theoretische leerweg (tl) vanaf schooljaar 2024-2025
Examenprogramma tl zonder praktijkgericht programma Examenprogramma tl met praktijkgericht programma
Gemeenschappelijk deel

Nederlands

Engels

Maatschappijleer

CKV

LO

Profielwerkstuk

Nederlands

Engels

Maatschappijleer

CKV

LO

Profielwerkstuk

Profieldeel

Profielgebonden vak (I)

Profielgebonden vak (II)

Profielgebonden vak (I)

Profielgebonden vak (II)

Vrij deel

AVO-keuzevak (I)

AVO-keuzevak (II)

AVO-keuzevak (I)

Praktijkgericht programma

Scholen met een gl  kunnen het praktijkgerichte programma aanbieden in het profieldeel, in plaats van het profielvak van het beroepsgerichte programma. In de gl volgen de leerlingen ook met het praktijkgerichte programma twee beroepsgerichte keuzevakken. Minister Wiersma geeft daarmee gehoor aan de wens van gl-scholen om de beroepsgerichte keuzevakken te behouden. Het examenprogramma van de gl ziet er dan als volgt uit:

Examenprogramma gemengde leerweg (gl) vanaf schooljaar 2024-2025
Examenprogramma gl zonder praktijkgericht programma Examenprogramma gl met praktijkgericht programma
Algemeen deel

Nederlands

Engels

Maatschappijleer

CKV

LO

Profielwerkstuk

Nederlands

Engels

Maatschappijleer

CKV

LO

Profielwerkstuk

Profieldeel

Profielgebonden vak (I)

Profielgebonden vak (II)

Beroepsgericht programma: profielvak

Profielgebonden vak (I)

Profielgebonden vak (II)

Praktijkgericht programma

Vrij deel

Vrij AVO-keuzevak (I)

Beroepsgericht programma: twee keuzevakken

Vrij AVO-keuzevak (I)

Beroepsgerichte vak: twee keuzevakken

Het praktijkgericht programma beslaat wel meer uren (320) dan een regulier avo-vak of een beroepsgericht profielvak (200). Daarom mogen gl- en tl-leerlingen in de derde klas één avo-vak minder volgen als zij een praktijkgericht programma volgen. Het doorstroomrecht naar de havo blijft met de invoering van het praktijkgerichte programma gelijk.

Bekostiging

Minister Wiersma wil scholen ondersteunen bij het opzetten van het praktijkgericht programma. Hij is van plan om daarvoor een subsidieregeling op te richten. Meer informatie daarover volgt.

Meer informatie?

Meer informatie is te lezen in:

Voor vragen mailt u praktijkgerichteprogrammas@minocw.nl