Minister Wiersma maakt kennis met het praktijkgerichte programma tijdens schoolbezoek in Eindhoven


Tijdens het schoolbezoek volgde de minister een les uit het praktijkgerichte programma van lerares Kelly Slegers en ging hij met vierdejaars leerlingen in gesprek. Zij volgden voor het tweede jaar het praktijkgerichte programma Zorg en Welzijn en hadden al voldoende ervaringen met het uitvoeren van levensechte opdrachten.

Ook was er voldoende ruimte om met SPV, Platform TL en SLO om tafel te zitten. In dit gesprek werd stilgestaan bij het doel van de praktijkgerichte programma’s; leerlingen beter onderbouwde keuzes te laten maken voor het vervolgonderwijs. En was er aandacht voor het belang van levensechte opdrachten, die worden ontwikkeld in de driehoek leerlingen, school en bedrijfsleven.

Vanaf 2024 kunnen alle scholen starten met de praktijkgerichte programma’s. Tot die tijd loopt de pilot waarin wordt doorontwikkeld en oplossingen worden gevonden voor uitdagingen tijdens de implementatie, zoals het opleiden van leraren voor het praktijkgericht programma en het ondersteunen van bedrijven bij het aanleveren van levensechte opdrachten.

Alle partijen kijken positief terug op het schoolbezoek. De minister gaf aan enthousiast te zijn over de praktijkgerichte programma’s en de toegevoegde waarde hiervan binnen het curriculum.