Stand van zaken Pilot praktijkgericht programma gl/tl


Vanaf schooljaar 2024-2025 mogen alle gl- en tl-scholen in Nederland een praktijkgericht programma aanbieden. Op dit moment worden hiervoor de nodige voorbereidingen getroffen.

Loskoppelen van de nieuwe leerweg
Het praktijkgericht programma zou aanvankelijk onderdeel zijn van een nieuwe leerweg. Het samenvoegen van de gemengde en de theoretische leerweg tot een nieuwe leerweg is een stelselwijziging. De komst van een mogelijke nieuwe leerweg wordt heroverwogen in een bredere discussie over de versterking van het beroepsonderwijs. Hierover informeert de minister voor de zomer de Kamer. Vanaf nu spreken we daarom niet meer van een nieuwe leerweg, maar van een praktijkgericht programma gl/tl.

OCW zal de communicatie over de praktijkgerichte programma’s verplaatsen van nieuweleerweg.nl naar een nieuw platform met informatie specifiek gericht op de praktijkgerichte programma’s. Als het nieuwe platform beschikbaar is, laten we dat weten via de gebruikelijke kanalen. Tot die tijd zal nieuweleerweg.nl gewoon beschikbaar zijn.

Aanbod praktijkgerichte programma’s in 2024-2025
Nu de minister heeft aangegeven dat scholen vanaf schooljaar 2024-2025 het praktijkgericht programma mogen aanbieden in de gemengde en theoretische leerweg, treft OCW voorbereidingen. OCW doorloopt hiervoor een proces om tot een weloverwogen aanbod van praktijkgerichte programma’s te komen.

Op dit moment worden dertien conceptexamenprogramma’s ontwikkeld en beproefd. De minister zal beslissen of dit een wenselijk aanbod is (wat betreft aantal en inhoud) voor de toekomst. Hij doet dat op basis van verschillende zienswijzen. OCW heeft inmiddels meerdere adviezen en perspectieven over het aanbod van praktijkgerichte programma’s ontvangen en is in gesprek met verschillende partijen. Een belangrijk uitgangspunt bij het besluit is dat scholen het onderwijsprogramma kunnen behouden, dat ze nu aanbieden in het kader van de pilot praktijkgerichte programma’s.

Vervolgstappen
Minister Wiersma zei in het tweeminutendebat van afgelopen december dat hij de Tweede Kamer in het voorjaar van 2023 informeert welk aanbod van praktijkgerichte programma’s wordt ingevoerd als erkend vak. In de komende maanden geeft de minister ook meer duidelijkheid over de implementatiebekostiging, de bevoegdheden voor docenten, de plaats van het vak praktijkgericht programma in het onderwijs en de voorwaarden voor de tl en de gl.

Bij vragen kunt u OCW bereiken via praktijkgerichteprogrammas@minocw.nl