Deadlines eindrapportage pilotscholen


De pilot is in zijn laatste fase en dat betekent dat in het kader van de subsidieregeling de eerste eindrapportages kunnen worden opgesteld. De eindrapportage is geen financiële verantwoording maar een rapportage over de activiteiten die met de subsidiegelden zijn afgerond. Daarnaast zijn er een aantal andere onderzoekmatige vragen.

Let op: voor de subsidie van verschillende praktijkgerichte programma’s gelden verschillende einddata voor de eindrapportage, afhankelijk van het jaar waarin je de aanvraag hebt gedaan:
* Heb je in 2020 subsidie aangevraagd voor een van de programma’s Z&W, PIE, BWI, E&O, T&T, IT, M&T, D&P, MVI, Groen en HBR, dan geldt dat de eindrapportage 1 december 2025 moet worden aangeleverd bij DUS-I.
* Heb je subsidie aangevraagd als vavo-instelling (in 2021), of voor de programma’s TIV, MVI (in 2022) M&T (in 2022) of voor een extra of tweede programma (in 2021 en/of 2022), dan geldt dat de eindrapportage 1 december 2024 moet worden aangeleverd bij DUS-I.

In de subsidiebeschikking staat welke einddatum van de eindrapportage voor jou van toepassing is. De eindrapportage mag ook eerder dan vermeld in de beschikking worden ingediend.

Het format voor de eindrapportage wordt medio maart 2024 door DUS-I naar de scholen toegestuurd (naar de contactpersoon die bij DUSI-I bekend is) en is vanaf dat moment ook te vinden op de website van DUS-I