Extra subsidieronde in januari 2025


Op 3 juli is de wijzigingsregeling op de Subsidieregeling praktijkgericht vak gl en tl gepubliceerd. Hierin wordt geregeld dat meer scholen in de eerste ronde subsidie kunnen ontvangen. Ook komt er een extra ronde in januari 2025. De aanvraagperiode die daarbij hoort, loopt van 15 januari 2025 tot en met 17 februari 2025. In deze ronde vraagt u subsidie aan voor de schooljaren 2025-2026 en 2026-2027.

Zie dit schema voor een overzicht van alle rondes met de bijbehorende schooljaren en voorwaarden.

Voorrang

Pilotscholen hebben in de eerste ronde voorrang gekregen bij de subsidieaanvraag. Alle pilotscholen die een kloppende aanvraag hebben gedaan, krijgen in de eerste subsidie subsidie toegewezen. Vanaf de tweede ronde krijgen pilotscholen geen voorrang meer. Wel krijgen scholen die een licentiegebonden praktijkgericht vak gaan aanbieden, voorrang bij een eventuele loting.

Als de subsidieregeling in de tweede of derde ronde wordt overvraagd, wordt er wederom geloot. Dan krijgen scholen die een licentiegebonden praktijkgericht vak gaan aanbieden, voorrang. Het gaat dan om een maximum van tien plekken per licentiegebonden praktijkgericht vak. De eerste ronde heeft namelijk laten zien dat de aanvragen voor een aantal licentiegebonden praktijkgerichte vakken achterbleven bij licentievrije praktijkgerichte vakken.

Maar om goed te monitoren hoe de verschillende praktijkgerichte vakken worden geïmplementeerd en om gefundeerde conclusies te kunnen trekken voor de periode na deze subsidieregeling, is massa nodig. Voorwaarde is wel dat scholen die voorrang willen krijgen met het licentiegebonden praktijkgerichte vak, dit gedurende twee jaar gaan aanbieden. Zij mogen dus niet, zoals andere scholen van buiten de pilot, het eerste subsidiejaar gebruiken om het vak te ontwikkelen. Zo wordt voorkomen dat scholen voorrang krijgen door alleen een licentiegebonden praktijkgericht vak in te vullen als één van de te onderzoeken praktijkgerichte vakken in het eerste jaar, om deze vervolgens niet meer aan te bieden in het tweede jaar.

Extra scholen eerste ronde

Vanwege een loonprijsbijstelling is het subsidieplafond voor de eerste ronde verhoogd. Daardoor kunnen meer subsidieaanvragen door DUS-I in behandeling genomen worden, en worden minder scholen uitgeloot. U hoeft hier verder geen actie voor te ondernemen. U hoort vanzelf of uw subsidieaanvraag is goedgekeurd.

Lees het artikel in de Staatscourant over de wijzigingsregeling.