Officiële overhandiging 13 examenprogramma's aan demissionair minister Paul op pilotschool Stad & Esch


Op 25 maart heeft SLO de definitieve examenprogramma’s van dertien praktijkgerichte programma's voor het vmbo (gl en tl) overhandigd aan Mariëlle Paul, demissionair minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Tijdens een schoolbezoek aan Stad & Esch, een brede scholengemeenschap in Meppel, verdiepte de minister zich met docenten en leerlingen in hun uitgevoerde praktijkgerichte programma. Vanaf schooljaar 2024-2025 mogen alle scholen in de gl en tl het praktijkgerichte programma op basis van de definitieve examenprogramma’s aanbieden op hun school.

officiele overhandiging pgp vmbo
Foto: Overhandiging examenprogramma's door Sanne Tromp (directeur Kennis en Innovatie, SLO) aan demissionair minister Mariëlle Paul voor Primair en Voortgezet Onderwijs.

Het praktijkgerichte programma 
Een praktijkgericht programma is erop gericht om leerlingen praktische kennis en vaardigheden en ervaring op te laten doen, binnen en buiten de school. Het streven is om aan te sluiten bij de behoeftes van leerlingen, hun motivatie te bevorderen en realistische beroeps- en opleidingsbeelden te ontwikkelen. Leerlingen voeren in opdracht van externe opdrachtgevers praktijkgerichte opdrachten uit en oefenen programmaoverstijgende vaardigheden. Ook krijgen ze binnen het programma de kans om kennis te maken met verschillende onderdelen van de arbeidsmarkt, opleidingsmogelijkheden en de samenleving. Zo krijgen ze een indruk van de praktijk, een beeld van vervolgopleidingen en worden ze voorbereid op de keuze voor en overstap naar mbo-4 of het havo.

Waardevolle toevoeging 
Om leerlingen klaar te stomen voor de toekomst is er een curriculum nodig, dat meebeweegt met de tijdsgeest. Het moet leerlingen voorbereiden op het vervolgonderwijs en de veranderende samenleving. Het praktijkgericht programma is een waardevolle toevoeging aan het bestaande landelijke curriculum.  Door een praktijkgericht vak in het onderwijsprogramma op te nemen, kunnen leerlingen verschillende beroepsbeelden ontwikkelen, en zich daardoor oriënteren op mogelijke vervolgopleidingen. Ze leren daarbij de relatie herkennen tussen theorie en praktijk. Daarnaast kunnen ze hun eigen kwaliteiten, interesses en ambities (verder) ontwikkelen.

Totstandkoming examenprogramma's 
In een pilot ontwikkelde SLO, in opdracht van het ministerie van OCW, en samen met het onderwijsveld, praktijkgerichte examenprogramma’s. Het ontwikkelen van examenprogramma’s is een zorgvuldig proces. Samen met ontwikkelgroepen, bestaande uit vmbo-docenten en vertegenwoordigers van mbo, havo en bedrijfsleven, is gewerkt aan de inhoud van de examenprogramma’s. Ruim 150 pilotscholen uit de gemengde en theoretische leerwegen hebben de afgelopen jaren deze examenprogramma’s beproefd. Het resultaat hiervan is dertien relevante, consistente en bruikbare examenprogramma’s.

Meer informatie 
Je vindt de examenprogramma's op deze website en op www.slo.nl/pgp-vmbo. Heb je vragen over de examenprogramma’s? Mail dan naar: vmbo@slo.nl