Status toekennen subsidieaanvragen


Tot en met 22 april 2024 was het mogelijk om subsidie aan te vragen voor vmbo-scholen én tl-pilotscholen die financiële ondersteuning willen bij het aanbieden van het praktijkgerichte vak. Vso-scholen en vavo-scholen die gl en/of tl aanbieden, konden eveneens subsidie aanvragen. In totaal hebben 406 scholen een subsidieaanvraag gedaan voor het ontwikkelen en aanbieden van het praktijkgericht programma vanaf schooljaar 2024-2025. Dit zijn zoveel scholen dat er een loting plaatsvindt binnen de groep scholen die géén pilotischool zijn geweest.

Beoordeling subsidieaanvragen

Op dit moment worden de subsidieaanvragen beoordeeld door DUS-I. Zij hanteert hiervoor een beslistermijn van 13 weken. DUS-I streeft ernaar om nog voor de ingang van de zomervakantie de subsidies te beschikken voor de vestigingen die daarvoor in aanmerking komen. Aanvragers weten nog dit schooljaar of ze de subsidie krijgen toegekend.

Extra ronde subsidieaanvragen

Vanwege het hoge aantal subsidieaanvragen is OCW voornemens een extra ronde toe te voegen aan de subsidieregeling. In januari 2025 zal het daarom waarschijnlijk mogelijk zijn om subsidie aan te vragen voor schooljaar 2025-2026 en 2026-2027. Daarna bestaat er in januari 2026 nog een mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor schooljaar 2026-2027 en 2027-2028. Meer informatie hierover wordt vermeld op de website en in de nieuwsbrief van het praktijkgericht programma.