Subsidie praktijkgerichte programma’s open tot en met 22 april


Vanaf maandag 25 maart is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor scholen die financiële ondersteuning willen bij het aanbieden van het praktijkgerichte vak in het vmbo vanaf schooljaar 2024-2025. De subsidieregeling staat open tot en met 22 april 2024.

Welke scholen komen in aanmerking?

Scholen die een aanvraag kunnen doen, zijn voormalige pilotscholen met een theoretische leerweg, en scholen van buiten de pilot met een gemengde of theoretische leerweg. Vso-scholen en vavo-scholen die gl en/of tl aanbieden, kunnen eveneens subsidie aanvragen.

In de subsidieregeling is geld vrijgemaakt voor alle pilotscholen met een theoretische leerweg. Een pilotschool moet wel een subsidieaanvraag doen om dit geld daadwerkelijk te kunnen ontvangen.

Hoogte subsidie

De subsidie bestaat uit een opstartbudget (€25.000) en/of een tegemoetkomingsbudget (€50.000). Voormalige pilotscholen met een tl kunnen alleen een aanvraag indienen voor het tegemoetkomingsbudget. Zij zijn immers al opgestart. Tl-scholen die niet hebben meegedaan aan de pilot, kunnen een aanvraag doen voor zowel het opstart- als tegemoetkomingsbudget. Gl-scholen die niet hebben deelgenomen aan de pilot, kunnen een aanvraag doen voor het opstartbudget. Omdat gl-scholen al een structureel hogere bekostiging krijgen in de lumpsum, kunnen zij geen aanvraag doen voor het tegemoetkomingsbudget. Voormalig pilotscholen met een gl kunnen geen subsidie aanvragen. De subsidie bestaat uit meerdere rondes.
Het subsidiebedrag hangt niet af van het aantal pgp’s dat een school aanbiedt, het soort pgp, en of het een nieuw of al eerder ontwikkeld pgp is.

Aan de slag met of zonder subsidie

U kunt subsidie aanvragen via een speciale webpagina van DUS-I. Het aanvraagformulier vind je op deze webpagina .

logo-dusi

Vanaf schooljaar 2024-2025 mag elke school met gl of tl het praktijkgerichte programma aanbieden. Vanaf dat schooljaar zal het wettelijk vastgelegd zijn als een examenvak. Het is dus ook mogelijk om het vak aan te bieden zonder subsidie.

De officiële publicatie van de subsidieregeling is online te vinden op wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling praktijkgericht vak gl en tl - BWBR0049480 (overheid.nl) en in de Staatscourant.

Webinar online

Op 28 februari heeft OCW een webinar gehouden over de invoering van het praktijkgerichte vak. Deze is nu terug te zien op de website. Kijk de opname terug op de website .

Vernieuwde Q&A's online

De veelgestelde vragen op de website zijn onlangs  vernieuwd. Mocht u een vraag hebben, neem dan een kijkje bij deze antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u deze indienen bij het vragenformulier en krijgt u zo snel mogelijk antwoord.

Bron

Omschrijving

Link

Webinar

Op 28 februari heeft OCW een webinar gehouden over de invoering van het praktijkgerichte vak.

Bekijk het webinar

Veelgestelde
vragen
online

De veelgestelde vragen zijn onlangs vernieuwd. Mocht u een vraag hebben, dan vindt u hier wellicht het antwoord.

Bekijk de veelgestelde vragen

Stel een vraag

Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u deze indienen en krijgt u zo snel mogelijk antwoord.

Bekijk het vragen-formulier

Hoewel het ‘praktijkgerichte programma’ sinds de start van de pilot een ingeburgerde term geworden is, is het formeel en naar zijn aard een praktijkgericht vak. Praktijkgericht vak is ook de wettelijke terminologie in het Uitvoeringsbesluit WVO 2020. Daarom refereren we in beleidsstukken en bij de vakcodes naar het praktijkgerichte vak.