We leiden de leerlingen op die het bedrijfsleven nodig heeft


Voor het Jan van Brabant College in Helmond is het de gewoonste zaak van de wereld: intensieve samenwerking met het bedrijfsleven in de Brainport-regio in Zuidoost-Brabant. De school vond het daarom vanzelfsprekend om zich aan te melden voor de pilot rond de praktijkgerichte programma’s. De school ontwikkelde een praktijkgericht programma Informatietechnologie. Van een gastles van een ethisch hacker tot een podcast maken: leerlingen kunnen rekenen op een veelzijdig IT-vak.

Het praktijkgericht programma in het vmbo helpt leerlingen een betere keuze voor een vervolgopleiding te maken. Ze ontwikkelen praktische vaardig­ heden en oriënteren zich op oplei­ dingen en beroepen. Scholen geven de programma’s samen met bedrijven, overheden en onderwijs­ instellingen vorm. In totaal doen 136 scholen mee aan een pilot rond praktijkgerichte programma’s.